Ομιλίά κατά τη Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου την Κυριακή της Ορθοδοξίας (21 Μαρτίου 2021)