Ομιλία Κυριακής Β' Εβδομάδος Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου Παλαμά - 28 Μαρτίου 2021