Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ - Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος