Υπαπαντή του Κυρίου (2 Φεβρουαρίου)


Απολυτίκιο εορτής
Ενάτη Ωδή