Παραδοσιακή Βραδιά 2010

Παραδοσιακή Βραδιά στον ΙΝ Αποστόλου Ανδρέα στις 27 Ιανουαρίου 2010.