Κατανυκτικός Εσπερινός στον Μαχαιρά 2010

Κατανυκτικός Εσπερινός στη Μονή του Μαχαιρά 7.3.2010.