Εκδρομή στα Χιόνια 2012

Εκδρομή των κατηχητικών στα χιόνια 4.2.12.