Διήμερο στον Κάμπο 2012

Διήμερη εκδρομή στο Κάμπο 3-4/06/2012.