Εκδρομή στην Κακοπετριά 2012

Ενοριακή εκδρομή στη Κακοπετριά 4.11.12.