Έναρξη Κατηχητικών Συνάξεων 2016

Έναρξη κατηχητικών συνάξεων δημοτικού 8.10.16.