Έλευση Τιμίας Χειρός Αποστόλου Ανδρέα

Έλευση της Τιμίας Χειρός του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου.