Συνάξεις Μαθητών

οι κατηχητικές συνάξεις μαθητών-μαθητριών αρχίζουν στις 22 Σεπτεμβρίου 2021