Συνάξεις Ενηλίκων

Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι κατηχητικές συνάξεις των ενηλίκων και πιο κάτω παρατίθεται το πρόγραμμα.

Γυναικών

Τρίτη 10:00 - 11:00 π.μ.

Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας

Ανδρών & Γυναικών

Τετάρτη 18:30 - 19:30

Ι.Ν. Αποστόλου Ανδρέα