Συνάξεις

AYTH THN ΠEMΠTH (2/12) ΣAΣ ΠEPIMENOYME ΣTHN OMIΛIA ΓIA TOYΣ NEOYΣ ΠOY ΘA ΓINEI TOΣO ΔIAΔIKTYAKA OΣO KAI ME ΦYΣIKH ΠAPOYΣIA ΣTON I.N. AΓ. BAPBAPAΣ.


19:15 ΘA EXOYME TO MIKPO AΠOΔEIΠNO ME TOYΣ XAIPETIΣMOY ΣTHN ΠANAΓIA MAΣ (ΔEN ΘA ΠPOBAΛΛETAI ΔIAΔIKTYAKA) KAI ΣTIΣ 20:00 OMIΛIA. OΣOI ΘA ΠAPAKOΛOYΘHΣETE ΔIAΔIKTYAKA THN OMIΛIA ΠAPAKAΛOYME OΠΩΣ ΣYMΠΛHPΩΣETE MEXPI THN TETAPTH TO BPAΔY THN ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ https://www.apostolosandreasplati.org ΠATΩNTAΣ ΣTHN ANAKOINΩΣH "ΔIAΔIKTYAKEΣ ΣYNAΞEIΣ".


OΣOI EXOYN HΔH ΔHΛΩΣEI TA ΣTOIXEIA TOYΣ ΣE ΠPOHΓOYMENH THΛEΣYNANTHΣH MAΣ ΔEN XPEIAZETAI NA TA AΠOΣTEIΛOYN


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔHΓΙΕΣ ΣΕ PDF.ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ