Κάλαντα στο Νοσοκομείο 2010

Τα κάλαντα στο Γενικό Νοσοκομείο 19.12.10.